uporabnik ikon
Založba Rokus Klett Modrijan Izobraževanje Zbirka znanja

iROKUS: Dostop za učitelja

Učitelji, ki ste se odločili za uporabo Rokusovih gradiv pri pouku, imate brezplačen dostop do gradiv na portalu iRokus.si, ki ste jih izbrali za svoje učence:

  • do samostojnih delovnih zvezkov, delovnih zvezkov in učbenikov,
  • do predlogov letne in dnevnih priprav ter drugih dodatnih materialov za učitelje v rubriki Dodatno gradivo.

Na voljo sta dva paketa, s katerima si zagotovite dostop do gradiv iRokus.

PAKET 1: brezplačen dostop
Če ste učitelj in v tekočem šolskem letu uporabljate Rokusove učbenike, delovne zvezke in samostojne delovne zvezke, je vaš dostop do njihovih interaktivnih različic brezplačen. Prijavite se z vpisom svojih podatkov. Sistem vas bo prepoznal in vam omogočil dodajanje brezplačnih interaktivnih različic gradiv, ki jih uporabljate. 

PAKET 2: dostop po ugodni redni ceni (nakup)
Če pri pouku ne uporabljate Rokusovih tiskanih gradiv lahko kupite dostop za posamezni razred in predmet za eno šolsko leto oz. do 31. avgusta tekočega šolskega leta.
Povezava do spletne trgovine: https://nakup.rokus-klett.si/irokus