V kakšni obliki je interaktivno gradivo na portalu Planet.radovednih-pet.si na voljo?

Interaktivno gradivo je po večini na voljo v osnovni in napredni obliki. 

Osnovna oblika Gradivo v osnovni obliki je vsebinsko in oblikovno enako tiskanemu, dodano pa ima preprosto orodjarno, ki omogoča listanje po njem, prehod na prikaz dveh strani namesto ene in obratno, pisanje in risanje po straneh, označevanje besed, vnašanje opomb, dodajanje spletnih povezav in povečevanje ter izpostavljanje posameznih delov strani. 

Napredna oblika Gradivo v napredni obliki je oblikovano kot multimedijske interaktivne strani, obogatene z videoposnetki, animacijami, interaktivnimi nalogami in drugimi dodatki.