uporabnik ikon
Založba Rokus Klett Modrijan Izobraževanje Zbirka znanja

RADOVEDNIH PET: V kakšni obliki je interaktivno gradivo na voljo?

Interaktivno gradivo je po večini na voljo v osnovni in napredni obliki. 

Osnovna oblika
Gradivo v osnovni obliki je vsebinsko in oblikovno enako tiskanemu, dodano pa ima preprosto orodjarno, ki omogoča listanje po njem, prehod na prikaz dveh strani namesto ene in obratno, pisanje in risanje po straneh, označevanje besed, vnašanje opomb, dodajanje spletnih povezav in povečevanje posameznih delov strani. 

Napredna oblika
Gradivo v napredni obliki je oblikovano kot multimedijske interaktivne strani, obogatene z videoposnetki, animacijami, interaktivnimi nalogami in drugimi dodatki.