uporabnik ikon
Založba Rokus Klett Modrijan Izobraževanje Zbirka znanja

RADOVEDNIH PET: Dostop za učenca

Učenci, ki uporabljajo komplet serije Radovednih pet, imajo brezplačen dostop do gradiv za učenca na spletnem portalu Radovednih-pet.si do e-gradiv za razred, ki ga obiskujejo.

Dostop se aktivira na spletni strani www.radovednih-pet.si/aktivacija s pomočjo aktivacijske kode, ki jo najdete na notranji strani škatle kompleta oz. v tiskanem gradivu. Aktivacijsko kodo boste potrebovali le ob prvem vstopu, nato pa boste do portala dostopali le z uporabniškim imenom in geslom, ki si ju izberete ob aktivaciji.

Učenčev dostop je mogoč vsak dan od 12. ure do 8. ure zjutraj naslednjega dne (ob dnevih brez pouka pa ves dan). Dostop velja do konca šolskega leta oz. do 31. avgusta.