uporabnik ikon
Založba Rokus Klett Modrijan Izobraževanje Zbirka znanja

LILIBI: Kdo lahko tekmuje na šolskem tekmovanju Znam več z Lili in Binetom?

Vsako leto v maju poteka šolsko tekmovanje Znam več z Lili in Binetom. Na tekmovanje se v skladu s Pravilnikom o tekmovanju lahko prijavijo učenci od 1. do 3. razreda. Tekmovanje organizirajo mentorji tekmovanja. Tekmovalci lahko izbirajo med:

  • medpredmetnim tekmovanjem, na katero se učenci pripravljajo z reševanjem nalog v vadnicah Znam več z Lili in Binetom 1─3. Naloge so zahtevnejše in z njimi lahko nadgradijo in utrdijo svoje znanje. Za posamezni razred je na voljo več kot sto premišljeno izbranih medpredmetno povezanih nalog, ki pokrivajo področje matematike, slovenščine in spoznavanja okolja. Tipi nalog na tekmovanju so podobni kot v vadnicah;
  • matematičnim tekmovanjem, na katero se učenci pripravijo z reševanjem nalog v vadnicah Računam z Lili in Binetom 1─3. S pomočjo dodatnih matematičnih vaj učenci utrdijo in poglobijo znanje iz matematike. Naloge so sestavljene tako, da učenci spoznavajo različne strategije reševanja in samoevalvacije. Tipi nalog na tekmovanju so podobni kot v vadnicah.

Vse o tekmovanju: www.lilibi.si/novice

Podrobnosti članka

ID številka:
32
Datum vnosa:
11:05:05 01-06-2023